Janka Allegonda Veltman (I76631) , 19361973 (aged 36 years)