Willem Genis (I31712) , 18951968 (aged 72 years)

Name
Willem /Genis/
Given names
Willem
Surname
Genis
Name
Surname
Schreuders
Type of name
also known as
Birth
Birth
Birth
Occupation
huisschilder
Occupation
?
Note: vaak zonder werk, neergelegd ("wegens uitgerekte longen")
Marriage of parents
Note: Rotterdam, 4 december 1901"Jacobus Genis, oud 28 jaren, bootwerker, geboren te Beemster, wonende alhier, meerderjarige zoon van Lucas Jan Genis, timmerman, wonende te Amsterdam, en Dirkje de Greef, overleden,---en---Zwaantje Schreuders, oud 28 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Nicolaas Schreuders, overleden, en Regina Elizabeth Theodora Huvers, zonder beroep, wonende alhier. -En hebben zij aan ons overlegd hunne geboorteakten, en de akte van overlijdenn van de moeder des bruidegoms en van de vader der bruid. De vader van den bruidegom en de moeder der bruid. alhier tegenwoordig, verklaarden tot dit huwelijk hunne toestemming te geven. Voorts verklaarden partijen hunne vaderlijke en moederlijke betrekking te erkennen tot een kind van het mannelijk geslacht, dat uit de bruid op den vierden October 1895 te Leiden is geboren en in de geboorteregisters dier gemeente is ingeschreven onder den voornaam Willem, als kind van Zwaantje Schreuders. ---
Death of a mother
Death of a father
Civil marriage
Residence
to April 6, 1968 (on the date of death)
Death
April 6, 1968 (aged 72 years)
Cause of death: uitgerekte longen
Burial
INDI:BURI:_LOC: @L10438@
Occupation

vaak zonder werk, neergelegd ("wegens uitgerekte longen")

Note

Volgens de geboorteakte van Willem Genis was zijn moeder niet getrouwd op het moment van de bevalling. Het kind is volgens een later bijschrift op dezelfde akte erkend bij het huwelijk tussen Zwaantje Schreuders en Jacobus Genis in 1901:Bij de voltrekking des huwelijks tusschen Jacobus Genis en Zwaantje Schreuders, op den vierden December negentienhonderd %U+00E9%U+00E9n te Rotterdam plaats gehad hebbende, is het kind in nevenstaande acte vermeld, door hen erkend.Daarvan is ook aantekening gemaakt in hun trouwakte:Voorts verklaarden partijen hunne vaderlijke en moederlijke betrekking te erkennen tot een kind van het mannelijk geslacht, dat uit de bruid op den vierden October achttienhonderd vijfennegentig te Leiden is geboren en in de geboorteregisters dier gemeente is ingeschreven onder den voornaam Willem, als kind van Zwaantje Schreuders.Waar Willem tussen 1895 en 1901 gebleven is, en welke achternaam hij had is nog niet bekend. Volgens Tante Anna deed het verhaal de ronde, dat hij een vondeling was, en dat zelfs Zwaantje Schreuders niet zijn echte moeder was. Dat laatste is dusniet waar, en we hebben hier waarschijnlijk te maken met een "verdoezeling".Willem woonde voor zijn huwelijk met Oma bij zijn moeder, Zwaantje Schreuders, in de Zwarte Paardenstraat. Pa is daar slechts %U+00E9%U+00E9n keer geweest op koninginnedag, voor de oorlog, toen er in de straat kinderspelen waren; die mocht hij vanuit het raam bekijken.Oma heeft me ooit verteld, dat zij als kind jaloers was op haar broers en zussen; zij moest namelijk thuisblijven toen ze (wettelijk) niet meer naar school moest, terwijl de anderen nog wel mochten. Volgens Mamma is Oma trouwens al op haar 13e ineen hoedenatalier gaan werken. Daar werd ze nogal uitgebuit en haar baas was niet aardig en op gegeven moment is ze, via bemiddeling van Tante Anna bij de Ha(ndels)Ka(mer) gaan werken. Oma was inpakster van koffie en koekjes. Tante Anna werkte daar al eerder en heeft het op gegeven moment tot opzichter geschopt.Opa heeft me ooit verteld, dat Oma ook nog in een bakkerij gewerkt heeft:"Daar werd hard gewerkt." Volgens Pa gaat het hier (waarschijnlijk) om de Coop. Zwaanshals en was het van ongeveer 1946-1954.Voor de oorlog was Willem Genis secretaris/penningmeester (of zo) van de "Natuurvrienden", een soort club die vakanties en uitstapjes verzorgde, en de spullen daarvan nam hij mee naar het huis in de Adrianastraat, waar hij na zijn huwelijk bij Oma (en Kleine Opa, Opoe en Tante Anna dus) ging wonen (dit laatste volgens Tante Anna). Er zijn trouwens verhalen, dat hij met de administratie van de Natuurvrienden niet al te zorgvuldig omging, maar ook zelfs dat mensen dingen misten als hij opbezoek was geweest.Willem was (huis)schilder van beroep. Volgens Oma kon hij maar moeilijk een baan houden vanwege zijn grote mond. Niet echt handig in de crisistijd. Wellicht mede daarom is het gezin op gegeven moment in Breda gaan wonen alwaar Pa is geboren. Nadatvolgens Oma "Hij zijn grote bek weer eens niet had kunnen houden" was Willem zijn werk in Breda kwijtgeraakt en volgens een aantekening op een van de oude enveloppen is het gezin op 10 JAN 1936 "in R'dam komen wonen vanuit Breda."Terug in Rotterdam woonden ze eerst op de Pieter de Raatstraat en dan op de Nettenboetersstraat 19; Pa weet dit gedeeltelijk van Jo Hoogstad, nicht van Oma, die wel eens met kind Pa ging wandelen in die tijd. Daarna heeft het gezin op het hoekjevan de Aelbrechtskolk, Rotterdam, Delfshaven gewoond, boven caf%U+00E9 "het Kraantje". Het caf%U+00E9 was eigendom van (de weduwe) Marie Dekker-van der Graaf, een tante van Oma en zus van Oma's moeder (= "Kleine Oma/Opoe"). In de oorlogsjarenis daar, zo weet Pa zich te herinneren, een Britse piloot door het dak heen gestort. Daar vandaan hebben Oma en Pappa op gegeven moment Willem verlaten. Oma kon de harde opvoedingsmethoden van Willem niet langer verdragen. Oma en Pappa zijn toenop de Van Duylstraat, bij Kleine Opa en Oma gaan wonen.Willem Genis is nog enige tijd boven "Het Kraantje" blijven wonen. Al vlak na de oorlog (1947?) trok WG bij Hanna Franken in, nadat hij eerst (volgens Frans Appels) op de Schiedamseweg had gewoond. Precies wat er met hem gebeurd is weet ik niet.Hij is hertrouwd met Hanna Franken. Hanna Franken was de zus van Marie Franken, een schoolvriendinnetje van Tante Anna. Die Marie is er trouwens vandoor gegaan met ene Jan Bouwman, het vriendje van Tante Anna. Hanna Franken was eerder getrouwd geweest met een mijnheer Appels en van de Appelsen weet Pa, dat zijn vader met hen bevriend was. Tijdens mijn contact met Frans Appels, stiefzoon van Willem, kreeg ik sterk de indruk dat het tussen die twee niet erg geboterd heeft. Frans Appels vertelde tijdens een telefoongesprek voorjaar 1995, dat Willem Genis aan "uitgerekte longen", een schilderskwaal was overleden, na een paar dagen in het Zuider ziekenhuis te hebben gelegen. Hij deed de laatste jaren van zijn leven al niet veel meer vanwege die kwaal, en zat meestal thuis te puzzelen.Het heeft tot 1956 geduurd voordat Oma en Willem Genis konden scheiden, en dat ging toen op grond van "overspel van de man". Er zijn stukken van de rechtzaak, alsmede een brief van de advocaten en ook nog een artikeltje in de Nederlandse Staatscourant omtrent deze scheiding.Het algehele beeld van Willem dat je krijgt uit gesprekken met Oma, Pa maar ook Frans Appels is niet al te positief. Volgens Pa was Tante Anna niet zo heel erg negatief. Tussendoor kon je horen dat ze het best een aardige man vond. Het is dan ookuit haar fotoalbums dat de afbeeldingen van Willem tot ons gekomen zijn; uit de albums van Oma was hij systematisch verwijderd.Oma ontmoette Opa (Johannes Meerman), met wie ze nooit getrouwd is, ook niet nadat ze met Pa introkken op de Apollostraat 35 in 1957. Daar kreeg Oma een hartaanval, ten gevolge waarvan ze overleed in het Bergwegziekenhuis. Opa (JM) is na veel hartproblemen verhuisd naar "De Wetering", aan de Loevesteinsingel in IJsselmonde. Hij stierf in het Havenziekenhuis.Pa is Hanna Franken nog in demente staat tegengekomen in het Bejaardentehuis (Wetering, Loevestijnsingel, Rotterdam) waar Opa ook zat. Op de rouwkaart staat de Veldloopstraat als hun adres vermeld.bron: mondelinge gegevens (Oma, Opa, Tante Anna, Pa, Ma, Frans Appels)

Media object
Willem Genis (1895-1968)
Willem Genis (1895-1968)
Media object
Willem Genis (1895)
Willem Genis (1895)