Simon Petrus Stouters (I116799) ,

Name
Simon Petrus /Stouters/
Given names
Simon Petrus
Surname
Stouters
Residence
Notari%U+00EBle akte
Death
yes
Notari%U+00EBle akte