Georg Petzinger + Gerhardina Reis (F12006)

5 children

Facts and events

Civil marriage
Note: Certificaat van onvermogen op getuigenis van Roelof Beverwijk (bezembinder) en Hindrik Kroeze (laatstgenoemde niet kunnende schrijven), die verklaarden dat beide partners onvermogende waren 'de kosten der Acten, Bewijzen en Schrifturen, benoodigdtot het voltrekken van een wettig huwelijk, te kunnen betalen, en dat dezelve mitsdien is vallende in de termen der Wet houdende bepalingen ter wegneming van pecuniële bezwaren in het voltrekken van huwelijken van behoeftige personen'