Harmen van Zwol + Elizabeth Hendriks Voolstra (F10618)

8 children
18601948
Birth: September 7, 1860Opsterland
Death: July 17, 1948Ureterp
18651939
Birth: March 18, 1865Opsterland
Death: October 7, 1939Gorredijk
18671921
Birth: May 27, 1867Opsterland
Death: November 5, 1921Heerenveen
18741933
Birth: March 31, 1874Opsterland
Death: January 26, 1933Beets

Facts and events

Civil marriage
Note: Waarschijnlijk kon de moeder van Elizabeth, door ouderdom of ziekte, ze was toen 67 jaar, niet naar het gemeentehuis komen. Voor haar toestemming werd een "Huwelijk-toestemming" opgesteld, met de volgende inhoud:

Waarschijnlijk kon de moeder van Elizabeth, door ouderdom of ziekte, ze was toen 67 jaar, niet naar het gemeentehuis komen. Voor haar toestemming werd een "Huwelijk-toestemming" opgesteld, met de volgende inhoud:
(9 Januarij 1857, nr. 4). Voor mij Hendricus Douma notaris binnen het arrondisement Heerenveen provincie Friesland ten standplaats Gorredijk in tegenwoordigheid van twee na te noemen getuigen compareerde Martje Jacobus Pool, zonder beroep, echtge
note van Hendrik Annes Voolstra, veenbaas te Terwispel en met hare man samenwonende.
Welke verklaarde hare volkomende toestemming te geven tot het voorgenomen huwelijk van hare dochter Elisabeth Hendriks Voolstra met Harmen Jogchums van Zwol arbeider wonende te Terwispel.
Waarvan acte. Gedaan en verleden ten woonhuize van comparante te Terwispel den negenden Januarij achttien honderd zeven en vijftig in tegenwoordigheid van Wiebe Willems Oosterbaan, brievengaarder en Iede Meints Vellekamp, arbeider, beide wonende
te Gorredijk, als ten dezen verzochte getuigen. En heeft de comparente met de getuigen allen aan mij notaris bekend deze acte die in originele zal worden uitgegeven, nevens mij notaris getekend.
De akte werd in Beetsterzwaag geregistreerd op de tiende januari 1857.