JacobJacob Liemburg + Sjoerdje van der Wal (F10410)

No children

Facts and events

Civil marriage
Note: In de akte van huwelijk, nr 2 van de gemeente %U+00C6ngwirden 1885, van Alt Jacobs Liemburg en Maartje Stap staat vermeld:

In de akte van huwelijk, nr 2 van de gemeente %U+00C6ngwirden 1885, van Alt Jacobs Liemburg en Maartje Stap staat vermeld:
".....bovennoemd, door de echt aan elkander zijn verbonden. En hebben de gehuwden hierop terstond verklaard dat bij hun een kind is geboren genoemd Jacob, geboren te Tjallebert den zeventienden November achttienhonderd tweeentachtig, blijkens hie
rbijvoorgelegd extract uit het geboorteregister der gemeente, bijlage II, welk kind zij als hun wettig kind verklaren te erkennen".
akte 24