Jacob Jacob Liemburg + Sjoerdje van der Wal (F10410)

No children

Facts and events

Civil marriage
Note: In de akte van huwelijk, nr 2 van de gemeente %U+00C6ngwirden 1885, van Alt Jacobs Liemburg en Maartje Stap staat vermeld: ".....bovennoemd, door de echt aan elkander zijn verbonden. En hebben de gehuwden hierop terstond verklaard dat bij hun een kind is geboren genoemd Jacob, geboren te Tjallebert den zeventienden November achttienhonderd tweeentachtig, blijkens hierbij voorgelegd extract uit het geboorteregister der gemeente, bijlage II, welk kind zij als hun wettig kind verklaren te e rkennen".
Note: akte 24
Last change
April 19, 202319:50:16
Author of last change: marianne