Interactive tree of Aaltjen van Zwol (I85042)

Pieter de Haan (I33648) 1879
Aaltje Jacobs Liemburg (I54471) 18491932
Jouke de Haan (I33626) 18431919
Aaltje Liemburg (I54473) 18861973
Gerrit Simons (I68906) 18861947
Albertje Liemburg (I54489) 18891890
Albertje Liemburg (I54490) 18901948
Jelke Lageveen (I53399) 18861969
Arend Liemburg (I54519) 18521930
Lutske de Jong (I44089) 18501937
JacobJacob Liemburg (I54682) 1882
Sjoerdje van der Wal (I80716)
Alt Liemburg (I54501) 19181963
Private (I78919)
Jitske Liemburg (I54600) 19232000
Roelf de Jong (I10933) 19221955
Private (I54608)
Private (I27183)
Private (I54563)
Private (I79759)
Hein Liemburg (I54561) 18861964
Geertje Eilander (I29539) 18991982
Alt Liemburg (I54499) 19161916
Arend Liemburg (I54520) 18921916
Hendrikje Noppert (I59196) 1894
Aaltje Liemburg (I54474) 18951895
Franke Liemburg (I54548) 19261942
Private (I54502)
Private (I75430)
Cornelia Liemburg (I54534) 19291929
Klaas Liemburg (I54606) 1896
Aukje Heida (I38659)
Geert Liemburg (I54553) 1898
Alt Liemburg (I54494) 18561918
Maartje Stap (I70906) 1861
Marijke Liemburg (I54612) 1887
Ynze Dikkerboom (I27725) 1888
Private (I54513)
Private (I60333)
Private (I54545)
Private (I43952)
Private (I54551)
Private (I22211)
Private (I54564)
Private (I15937)
Private (I54628)
Private (I30147)
Jacob Liemburg (I54579) 18891972
Fryke Ferwerda (I30416) 18941971
Hendrik Liemburg (I54567) 18921899
Roelof Liemburg (I54634) 18951895
Jikke Liemburg (I54599) 18971984
Private (I54541)
Private (I62767)
Private (I54557)
Private (I69358)
Private (I54655)
Private (I73619)
Stoffel Liemburg (I54652) 19011980
Jantina Hendrika Dijk (I27131) 19011984
Geert Liemburg (I54552) 18601912
Tjaltje de Hoop (I41833) 18611896
Roelofke Schram (I68181) 1869
Elske Kool (I51192) 18691948
Jacob Liemburg (I54577) 18231878
Aaltje Arents Sporrel (I70730) 18191860
Aukje Martens de Jong (I43724) 18231874
Trijntje de Leeuw (I53956) 1822
Jan Liemburg (I54585) 18261834
Liemburg (I54467) 18551855
Roelof Liemburg (I54631) 18831883
Pieter Thomas Boersma (I20686) 19141975
Afke Alts Liemburg (I54482) 18841948
Thomas Boersma (I20691) 18791957
Lucas Liemburg (I54685) 18861886
Jacoba Liemburg (I54583) 1890
Frans van Althuis (I16255)
Private (I54500)
Private (I79733)
Private (I54537)
Private (I54658)
Private (I26709)
Private (I54479)
Private (I84984)
Private (I54538)
Private (I44060)
Private (I54487)
Private (I30319)
Roelof Liemburg (I54632) 1891
Aukje Visser (I78115)
Alt Liemburg (I54495) 18561935
Cornelia Lucas Lageveen (I53384) 18551886
Trijntje Geuker (I31810) 18511918
Harmen Liemburg (I54558) 18591859
Aaltje Ram (I63792) 1909
Anna Martens Ram (I63793) 19102004
Popke de Lang (I53603) 19061975
Private (I49017)
Private (I49022)
Private (I54433)
Private (I49021)
Private (I63133)
Private (I49019)
Private (I52411)
Wouter Knobbe (I49027) 19251925
Private (I49025)
Private (I75811)
Afke Liemburg (I54483) 18851968
Marten Ram (I63796) 18821912
Berend Knobbe (I49018) 18751958
Janke Liemburg (I54590) 19131981
Hinne Willem Huitema (I42531) 19122000
Private (I54571)
Private (I40086)
Private (I54491)
Private (I16668)
Private (I54476)
Roelof Liemburg (I54635) 19221930
Private (I54651)
Private (I67704)
Private (I54486)
Private (I82015)
Private (I54659)
Private (I75753)
Private (I54607)
Private (I54636)
Bauke Liemburg (I54526) 1886
Lieuwkje Olderman (I59498) 1893
Private (I63794)
Abraham Jan Frederik Govers (I32504) 1912
Private (I63795)
Private (I53623)
WillemTheunis Ram (I63805) 19232005
Private (I20570)
KlaaskeKlaske Harmens Liemburg (I54684) 1888
Theunis Ram (I63798) 1886
HarmHerman Krikke (I52231) 1912
Private (I66194)
EgbertEp Krikke (I52230) 19131996
Maria Berbera Weertman (I81171) 19142000
Private (I52228)
Private (I60335)
Private (I52203)
Private (I52216)
Anne CatharinaKlaske Peters (I60699) 19161995
Private (I52227)
Private (I58117)
Private (I52199)
Private (I55614)
Private (I52197)
Private (I85390)
Private (I52218)
Private (I56442)
Private (I52222)
Private (I18972)
Roelofje Liemburg (I54643) 18911961
Hans Krikke (I52212) 18871967
Harmen Liemburg (I54560) 19141994
Willemina Antonia Luimes (I55436) 19132000
Private (I54694)
Private (I74012)
Bauke Liemburg (I54527) 19201990
Private (I48939)
Roelofje Liemburg (I54689) 19211999
Huite Swaagman (I73423) 1911
Aaltje Liemburg (I54477) 19231998
Private (I21742)
Private (I54677)
AtjeAttie Swaagman (I73428) 19261996
Private (I54470)
Private (I31399)
Private (I54683)
Private (I53227)
Private (I54505)
Private (I56408)
Roelof Liemburg (I54633) 18931984
Bontje Mijerhof (I57322) 18971973
Jacob Liemburg (I54580) 18961896
Jacob Liemburg (I54581) 18981899
Private (I44248)
Private (I23552)
Private (I43653)
Private (I43796)
Harmen de Jong (I43897) 19301949
Private (I44327)
Private (I43746)
Jantje Liemburg (I54593) 1900
Johannes de Jong (I44030) 1899
Private (I70203)
Private (I81580)
Private (I70201)
Private (I17955)
Private (I70197)
Private (I70199)
Private (I70200)
Wietske Liemburg (I54661) 1903
Frans Soepboer (I70198) 1904
Private (I83181)
Private (I32421)
Private (I83187)
Private (I18607)
Private (I83185)
Private (I22021)
Private (I83179)
Private (I34114)
Private (I83182)
Private (I12991)
Private (I83183)
Private (I83180)
Johanna Zandhuis (I83184) 19461999
Private (I55473)
Aaltje Liemburg (I54475) 19051987
Sjouke Zandhuis (I83186) 19061974
Ankje Liemburg (I54514) 19401945
Private (I54674)
Private (I30428)
Private (I54515)
Private (I84290)
Alt Liemburg (I54498) 19081979
Jiskje van 't Zet (I83383) 19131993
Harmen Liemburg (I54559) 18611949
Aaltje Baukes van Zwol (I85037) 18621939
Afke Liemburg (I54484) 1886
Jelmer Jansma (I43362) 1883
Fokje Liemburg (I54546) 1888
Johan Coenraad Bijlsma (I19235)
Jacob Liemburg (I54578) 18641895
Antje Nannes Kleefstra (I48496) 18651940
Roelof Liemburg (I54630) 18291909
AfkeAafke Harmens Petter (I62185) 18301914
Klaas Douma (I28460) 18851904
Tietje Douma (I28475) 18951895
Tietje Douma (I28476) 18971988
Andries Jan Welles (I81310) 18981958
Aaltje Hendriks Liemburg (I54472) 18641939
Douwe Douma (I28448) 18621930
Linze Woudstra (I82971) 19231925
Siebren Woudstra (I82975) 18951925
A van der Wal (I80480)
Elisabeth Liemburg (I54539) 18681911
SybrenSiebren Woudstra (I82979) 18621903
Tjerk van Stralen (I73219) 18531921
Aaltje Krol (I52302)
Elisabeth Krol (I52309)
Hendrik Krol (I52311)
Jantje Krol (I52318)
HendrikusRiekus Krol (I52330)
Roelof Krol (I52325) 1888
Feikje U de Vries (I79479) 18891942
Hendrik Krol (I52313) 18911963
S Krol (I52326)
Wieger Krol (I52328) 18931911
Private (I52303)
Private (I52305)
Private (I52316)
Private (I13036)
Private (I52323)
Siepkjen Jans Krol (I52327) 18951987
Hendrik Krol (I52312)
Pieter Krol (I52322) 18971961
Alt Krol (I52307) 19001954
Hendrikje Krol (I52314) 19091935
Elisabeth Krol (I52310) 19171918
Afke Hendriks Liemburg (I54481) 18711941
Jan Krol (I52317) 18661932
Siepkje Hendriks Liemburg (I54649)
Jurrit Bouma (I22439) 19081972
Hendrik Liemburg (I54566) 18731965
Jantje Roelofs Krol (I52320) 18741949
Alt Liemburg (I54496) 18771879
Private (I54506)
Private (I68897)
Private (I54524)
Private (I38464)
Private (I54521)
Private (I67765)
Hendrik Liemburg (I54568) 19051981
Geertje Kramer (I51928) 19111999
Private (I54503)
Jacobje van der Bij (I75034) 19361997
Private (I54619)
Private (I75051)
Christiaan Liemburg (I54532) 19411982
Private (I40608)
Private (I54569)
Private (I82915)
Jogchum Liemburg (I54602) 19061989
Grietje Christiaans Bruinsma (I24087) 19061983
Private (I54504)
Hendrik Liemburg (I54676) 19081991
Janneke Kramer (I51956) 1911
Jan Liemburg (I54586) 19101910
Jantje Liemburg (I54594) 19111913
Private (I54572)
Ids Tolman (I74251) 19401991
Private (I54507)
Private (I135654)
Siebe Liemburg (I54647) 19131985
Anna de Jong (I43687) 19101995
Private (I54509)
Private (I59923)
Private (I43573)
Private (I54547)
Elisabeth AnnaLiesbeth Kuperus (I53087) 19531997
Private (I54540)
Private (I59401)
Private (I54653)
Private (I73646)
Private (I54601)
Private (I51917)
Jan Liemburg (I54587) 19141988
Grietje Mast (I56150) 19182001
Private (I84308)
Private (I83819)
Private (I84296)
Pieter Cornelis van Heukelingen (I39560) 19462000
Private (I84298)
Private (I81395)
Private (I54595)
Private (I84300)
Private (I83230)
Private (I83225)
Private (I56784)
Private (I83224)
Private (I83232)
Private (I74268)
Private (I54650)
Private (I83226)
Private (I54508)
Private (I23404)
Private (I54657)
Private (I68082)
Private (I54625)
Tjitske de Graaf (I32621) 19171954
Private (I38725)
Afke Liemburg (I54485) 19211945
Private (I54510)
Private (I54627)
Private (I54556)
Private (I76549)
Aaltje Liemburg (I54478) 19261968
Private (I54604)
Private (I48317)
Private (I54668)
Private (I54776)
Private (I54488)
Private (I40068)
Alt Liemburg (I54497) 18801929
Elisabeth Jochems van Zwol (I85114) 18831957
Hendrik Liemburg (I54565) 18331916
Siepkje Hendriks Boerstra (I20708) 18371913
Jantje Scholte (I67885) 1860
Aaltje Scholte (I67877) 1864
Afke Alts Liemburg (I54480) 18361882
Hendrik Scholte (I67884) 18351908
Aaltjen van Zwol (I85042) 17971877
Alt (I12965) 17881872
Jacob van Zwol (I85239) 17651844
Tijntje Douwes (I28526) 17611825
Jan van Zwol (I85257) 17341805
Roelofjen Jacobs de Groot (I33281) 17351820
Hendrik van Zwol (I85213) 17101751
Jentje Hendriks (I39294) 17121742
Aaltjen Tijmens Nooij (I59076) 17101780
Jan van Zwol (I85256) 16551730
Jacob Roelofs (I64998)
Aaltje Jans (I43164)
Douwe Joukes (I44638)
Jantje Jans (I43174)
Jan (I13404) 17491810
AeffienAefje Liemburg (I54665) 17501828